Top atrakcije

 


Javne ustanove za kulturu


Spomen biblioteka "Ivo Andrić"


U skladu sa svojim opredjeljenjima, „Prosvjeta“ je 1922. godine osnovala 65 biblioteka, među kojima i višegradsku sa početnih 388 svezaka. Već od 1933. godine u Višegradu radi stalna biblioteka sa 500 svezaka i 80 stalnih članova.
Poznatije međuratne privatne biblioteke imali su učiteljica Jozefina Papo, trgovac Branko Branisavljević, ljekar Elijas Ovadije, apotekar Jardo Koza i ljekari Teodor i Draga Ilić.
Višegradska biblioteka je uspjela preživjeti teške ratne dane i očuvati književni fond, dočekavši 1953. godinu, kada je zvanično formirana Narodna biblioteka, u kojoj su prvi bibliotekari bili Vaso Vranić i Dragutin Lalović. Nakon njih, bibliotekarka Milojka Mikavica udahnjuje dušu višegradskoj biblioteci, koja se izgradnjom Doma kulture preseljava u nove prostorije. Već 1957. godine počinje serija selidbi, što uz mala sredstva za povećanje knjižnog fonda usporava njen razvoj.
Biblioteka 1987. godine prerasta u Spomen biblioteku „Ivo Andrić“. Tako danas, sa šest područnih odjeljenja, broji preko 40.000 naslova, sa prosječnim godišnjim brojem od 1.000 članova.
Dragocjeni dio je i Spomen zbirka književnika i nobelovca Ive Andrića, koja broji više od 500 naslova i periodičnih publikacija, na preko 30 stranih jezika.
Biblioteka je dobila brojna priznanja, među kojima i Plaketu „Đorđe Pejanović“-Društva bibliotekara Republike Srpske. Sjedište ovog Društva je u Višegradu, gdje se svake godine, uz „Višegradsku stazu“, održavaju susreti bibliotekara Republike Srpske.


Kontakt:  + 387 58 620 378
 


Dom kulture

Dom kulture u Višegradu osnovan je 1953. godine. U njemu su se decenijama pored bioskopskih predstava održavala sva kulturna zbivanja Višegrada, kulturne manifestacije i prezentacije aktivnosti kulturno umjetničkih društava i druge kulturno obrazovne djelatnosti. Danas, Dom kulture je ustanova od posebnog značaja za kulturne aktivnosti opštine Višegrad.


Danas u Domu kulture radi dramski studio. Kroz 5 sekcija aktivno djeluje više od stotinu amatera, djece i omladine. Najaktivnija je dramska sekcija, koja je samo poslijeratnih 11 godina na scenu postavila 16 pozorišnih predstava za djecu i odrasle, i igrala 68 puta, od toga 46 u Višegradu.

Kontakt:

+ 387 58 620 271
mail: domkulture_vgd@yahoo.com

 


Spomen učionica Ive AndrićaNalazi se u centru grada, 500 od ćuprije na Drini, u zgradi današnjeg Univerziteta „Sinergija“. U ovoj zgradi 1892. godine otvorena je Osnovna narodna škola, a jedan od onih koji su tu naučili prva slova bio je i naš nobelovac Ivo Andrić. Da bi se bar dijelom odužili nobelovcu koji je proslavio Višegrad, 2008. godine višegrađani u toj zgradi osnivaju memorijalnu učionicu, koja sadrži postavku školske učionice s početka 19. vijeka, kao i andrićeve fotografija iz Višegrada.
Učionicom gazduje ustanova za kulturu „Dom kulture“ Višegrad, tako da sve informacije oko posjete andrićevoj učionici možete dobiti u Domu kulture, koji se nalazi u susjednoj zgradi.

Kontakt :

+ 387 58 620 271
+ 387 65 208 620 

 


Gradska galerija


Gradska galerija Višegrad otvorena je 1996. godine,a nalazi se u zgradi Doma kulture u Višegradu. Sadrži postavku vrijednih umjetničkih djela kao što su umjetničke slike, skulpture, grafike i umjetničke fotografije.
Većina eksponata nastala je tokom održavanja Međunarodnog likovnog saborovanja u Višegradu. Ova manifestacija ukuplja brojne umjetnike sa područija bivše Jugoslavije, ali i brojnih drugih zemalja, a održava se svake godine krajem avgusta mjeseca.


Kontakt:

Ulica užičkog korpusa 14
Tel/fah + 387 58 320 397
gradskagalerijavgd@teol.net
 


Turistički info centar Višegrad

Facebook like us

Pretraga

Vrijeme

 

Copyright © Turistička organizacija opštine Višegrad 2008-2014. | O nama | Impresum | Kontakt |   Web design i SEO nbgcreator