Top atrakcije

 


Geografija

 

Višegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 16 km od granice prema Srbiji, na 43° 47´ 7'' sjeverne geografske širine, i 19° 17´ 35'' istočne geografske dužine.

Opština Višegrad ima površinu od 448 km², a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m.
Prema procjeni, opština Višegrad danas ima oko 12.000 stanovnika, a sam grad oko 8.000.

Višegrad se nalazi u pojasu umjereno kontinentalne klime. Izražena su sva četri godišnja doba, a odlikuje se dugim i toplim ljetima (maksimalna temperatura i do 40⁰C) a hladnim zimama (min. temperature i ispod -15⁰C).


 

Saobraćajni položaj


Još u srednjem vijeku Višegrad je zbog prelaza preko rijeke Drine bio važna tačka na putu Dubrovnik-Sarajevo-Niš-Carigrad i tuda je prolazio veliki broj dubrovačkih trgovaca .

Višegrad je uvijek bio važna veza između Srbije i Bosne, a danas preko njega vodi magistralni put Beograd-Čačak-Užice-Sarajevo. Višegrad se takođe nalazi na sredini najkraćeg puta od Beograda do Herceg Novog, kao i puta od Beograda do Dubrovnika.

Kroz Višegrad je do 1970. god. prolazila uskotračna pruga Beograd-Sarajevo. Danas je u turističke svrhe obnovljen njen dio kroz Šargan, čuvena „Šarganska osmica“ između Mokre Gore i Šargan Vitasa , u Srbiji , završeni  su radovi na rekonstrukciji pruge od Šargan Vitasa do Kremana.

 

Turistički položaj


Prije raspada bivše Jugoslavije Višegrad se nalazio na veoma frekventnom dubrovačkom turističkom pravcu, kojim su turisti iz Srbije i šire okoline putovali za Dubrovnik i jadransko primorje. Zahvaljujući tome Višegrad je bio atraktivno tranzitno turističko mjesto. Početkom rata ne ovim prostorima 1992. god. ovaj pravac skoro u potpunosti gubi svoj značaj. Posljednjih par godina turisti ponovo počinju da idu ovim pravcem, ali još uvijek u malom broju.

Nedavnom obnovom turističke pruge, kao i izgradnjom kompleksa Andrićgrad Višegrad ponovo postaje turistička destinacija sa uzlaznom putanjom na turističkom tržištu.

Velike mogućnosti za razvoj turizma pruža i rijeka Drina, jer se Višegrad nalazi na potencijalnom Drinskom pravcu, kako su ga nazvali strani turoperatori. 


Turistički info centar Višegrad

Facebook like us

Pretraga

Vrijeme

 

Copyright © Turistička organizacija opštine Višegrad 2008-2014. | O nama | Impresum | Kontakt |   Web design i SEO nbgcreator